Disclaimer

Welkom bij Royal Enterprise Transport BV.

Deze disclaimer legt de beperkingen en aansprakelijkheid vast met betrekking tot het gebruik van onze website en de informatie die wordt verstrekt. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met de voorwaarden van deze disclaimer.

1. Algemeen

De informatie op deze website is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Wij streven ernaar om de informatie actueel en accuraat te houden, maar kunnen niet garanderen dat alle inhoud volledig, juist of up-to-date is.

2. Gebruik van de Website

2.1 Toegang tot de Website: Wij behouden het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot onze website te wijzigen, op te schorten of te beƫindigen.

2.2 Nauwkeurigheid van Informatie: Royal Enterprise Transport BV is niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies in de informatie op de website. Het gebruik van de informatie is op eigen risico.

3. Externe Links

Onze website kan links bevatten naar externe websites van derden. Het volgen van deze links is op eigen verantwoordelijkheid. Royal Enterprise Transport BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van externe websites.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Geen Garantie: Royal Enterprise Transport BV biedt geen garantie voor de foutloze werking van de website of de ononderbroken toegang tot de website.

4.2 Beperkte Aansprakelijkheid: Royal Enterprise Transport BV is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de website of de verstrekte informatie.

5. Wijzigingen in de Disclaimer

Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren op updates.

6. Toepasselijk Recht

Op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Royal Enterprise Transport BV is gevestigd.

Lees deze disclaimer zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van onze website. Als u vragen heeft over deze disclaimer, neem dan contact met ons op via info@royalenterprise.nl.

Dank u voor uw begrip en medewerking bij het gebruik van de website van Royal Enterprise Transport BV.